Rusçada İsmin -i Hali

2009-09-04 11:05:00

Teşekkürler: Rusça öğren   Rusçada Кого? Что? (Kimi? Ne?) sorularının cevabı olan isimler -i halde bulunur.       Катя читает что? Катя читает книгу. - Katya ne (neyi) okuyor? Katya kitabı okuyor.     Cümlede edatlarla birlikte de kullanılır. ( в, на, за, о/об, по, под, про, с, через ) упасть в воду   suya düşmek знать про нас   bizim hakkımızda bilmek встать на ноги   ayakları üzerinde durmak   Rusçada -i halindeki isim eyleme maruz kalan kişi ve nesneyi ifade eder. Örnek: Люся любит брата (Lucy kardeşini sever) Мы видим море (Denizi görüyoruz)     в ve на edatlarıyla birlikte kullanıldığında hareketin yönünü belirtir. Canlı ve cansız varlık isimleri için durum birbirinden farklıdır.   Kullanım şekline baktığımızda genellikle yalın haldeki ismin son harfi kaldırılır, -у, -ю, -а, -я (tekillerde), -ей, -ой, -ов, -ев (çoğul durumda) ekleri getirilir. (луна = -а  +у = луну)   Bazı isimlerde yalın hal ile -i hali aynıdır. Rusçada ismin -i halinin, yalın hali ile aynı olduğu durumlar: cansız isimlerde,  -ь ile biten dişil tekil isimlerde, -а, -я ile biten dişil çoğul isimlerde. Ayrıca -а, -я harfleriyle biten eril ve dişil çoğul isim... Devamı