Rusçada İsmin -in Hali

2009-09-03 11:12:00

Teşekkürler: Rusça öğren   Rusçada ismin -in hali genellikle sahiplik belirtir.  Кого? ve Чего? sorularına cevap verir. (Kimin? ve Neyin?)   Свойства чего? Свойства металла. - Neyin özellikleri? Metalin özellikleri. Это берег чего? Это берег реки. - Neyin kıyısı? Nehrin kıyısı. Это книга чья? Это книга Лены. - Bu kimin kitabı? Lena'nın kitabı.   крыша дома (evin çatısı) пачка чая (çayın paketi)   Soyut isimler просить (talep etmek) , хотеть (istemek), требовать (gerekmek), искать (aramak), ждать (beklemek), достигать (ulaşmak), желать (dilemek), бояться (korkmak) fiilleriyle birlikte kullanıldığında - in halinde olur. Örnek:        Учитель просит внимания.   Öğretmen dikkat etmemizi istiyor. Розы боятся холода.   Güller soğuktan korkar.     Tekil isimlerin -in hali    Yalın hali  Kaldırılır  Eklenir  -in hali  Eril брат чай -- й а я брата чая  Nötr окно море о е а я окна моря  Dişil печь вода ь а ... Devamı