Rusçada İsmin -e Hali

2009-09-02 11:15:00

Teşekkürler: Rusça öğren   Rusçada ismin -e hali "Я даю это... учителю, отцу, матери" (Bunu öğretmene, babaya, anneye veriyorum) gibi cümlelerde kullanılır.  Кому? (Kime?) sorusunun cevabıdır.   написать письмо другу (bir arkadaşa mektup yazmak) дать совет сыну (oğula öğüt vermek) верить другу (arkadaşa güvenmek) помогать братy (kardeşe yardım etmek)   Tekil isimlerin -e hali    Tekil yalın hali  Kaldırılır  Eklenir  Tekil -e hali  Eril брат чай папа -- й а у ю е брату чаю папе  Nötr   окно море о е у ю окну морю  Dişil ночь вода ь а и е ночи воде Sessiz harfle biten eril isimlere (брат) ve -o ile biten nötr isimlere (окно) -у eklenir. -й, -ь harfleriyle biten eril isimlere (чай, учитель) ve -е, -ие ile biten nötr isimlere (море, орудие) -ю eklenir. -я, -ь harfleriyle biten dişil isimlere (печь, армия) -и eklenir. -a harfleriyle biten dişil ve eril isimlere (вода, папа) -е eklenir.   Çoğul isimlerin -e hali    Tekil yalın hali Kaldırılır  Eklenir  Çoğul -e hali  Eril мост брат край учитель ... Devamı