Rusçada İsmin ile Hali

2009-09-01 11:17:00

Teşekkürler: Rusça öğren   Rusçada ile haldeki isimler Кем? (kiminle?) ve Чем? (Neyle?) sorularının cevabıdır.   Örnek: забивать гвоздь молотком (çekiçle çivi çakmak) писать ручкой (kalemle yazmak) ехать автобусом (otobüsle gitmek).   Ayrıca bir kişinin mesleğini belirtirken kullanılır - Я работаю учителем (Öğretmen olarak çalışıyorum), Отец был рабочим (Baba işçiydi). за (arkasında), между (arasında), над (üstünde), перед (önünde), под (altında), c (ile) edatlarıyla kullanılır. Örnek: за домом   evin arkasında над столом   masanın üstünde перед рекой   nehirin önünde под водой   suyun altında с учителем   öğretmen ile Rusça ismin ile halinde -ом, -ем, -ой, -ей, -ью (tekil); -ами, -ями (çoğul durumda) son ekleri kullanılır. Tekil isimlerin ile hali    Tekil yalın hali  Kaldırılır  Eklenir  Tekil ile hali Eril брат чай папа -- й а ом ем ой    братом    чаем     папой Nötr    окно море о е ом ем    окном    море... Devamı