Rusça İsimlerde Cinsler ve Çoğul Ekleri

2009-09-10 13:32:00

Teşekkürler: Rusça öğren            Rusça'da isimler 3 cinse ayrılıyor. Eril, dişil ve nötr. Genellikle isimlerin sonlarına bakarak hangi cinsten olduğunu anlarız. İstisnaları olmakla beraber bazı temel kurallar: МУЖСКОЙ РОД - Eril cins:   Sözcük Sonu дом (ev) bir ünsüz ile чай (çay)  -й ile   ЖЕНСКИЙ РОД - Dişil cins:    Sözcük Sonu картина (resim)  -a ile семья (aile)      -я ile       СРЕДНИЙ  РОД - Nötr cins:  Sözcük Sonu письмo (mektup)      -o ile    платьe (elbise)     -e ile              Türkçe'deki -ler, lar eklerine karşılık Rusça'da daha çok sayıda çoğul eki bulunmaktadır: Sözcük sonu Çoğul eki Örnek sert ünsüzle biten eriller; -a ile biten dişiller -ы стол - столы (masalar) -ь, -й, -я ile biten tüm isimler -и двeрь - двери (kapılar)  -k, -г, -x, -ч, -щ, -ж, -ш, ile biten eril ve dişiller -и нога - ног... Devamı