Rusça'da Şimdiki Zaman - НАСТО

2009-08-30 16:09:00

Türkçe'deki şimdiki ve geniş zamanı Rusça'da şimdiki zaman içinde ifade ediyoruz. Yani 'ben çalışırım' ile 'ben çalışıyorum' cümlesini aynı şekilde ifade ediyoruz.   Ben çalışırım Ben çalışıyorum } Я работаю Rusça'da, Türkçe'de de olduğu gibi, özneye göre fiil çekimleri vardır. Şimdiki zaman için fiil çekimi 2 gruba ayrılır. Fiilin sonu -ать veya -сти ile bitiyorsa 1. grup:  Şimdiki zaman için 1. tip fiil çekimleri работать: çalışmak Я работаю  Ты работаешь Он/ Она/ Оно работает Мы работаем Вы работаете Они работают понимать: anlamak Я понимаю Ты понимаешь Он/ Она/ Оно понимает Мы понимаем Вы понимаете Они понимают Знать: bilmek Я знаю Ты знаешь Он/ Она/ Оно знает Мы знаем Вы знаете Они знают   Fiilin sonu -ить ile bitiyorsa 2. grup:  Şimdiki zaman için 2. tip fiil çekimleri говорить: konuşmak Я говорю Ты говоришь Он/ Она/ Оно говорит Мы говорим Вы говорите Они говорят Жить: yaşamak ... Devamı