Rusça'da İsmin Halleri - ПАДЕЖ

2009-09-05 17:42:00

Teşekkürler: Rusça öğren


Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır. Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. Hal ekleri ismin cinsine göre değişirler.
 

İsmin Yalın Hali

Именительный Падеж

İsmin -in Hali

Родительный Падеж

İsmin -e Hali

Дательный Падеж

İsmin -i Hali

Внительный Падеж

İsmin ile Hali 

Творительный Падеж

İsmin -de Hali

Предложный ПадежBir erkek ismi olan Aleksiy'nin ismin hallerine göre değişimine bakalım:


Örnekler

 Yalın hal
 Это Алексей.  Bu Aleksiy.
 -in hali
 Мы изучаем таблицу Алексея.  Aleksiy'in tablosunu çalışıyoruz.
 -e hali
 Ученик дал Алексею таблицу.  Bir öğrenci Aleksiy'e tabloyu verdi.
 -i hali
 Анна ждёт Алексея.  Anna Aleksiy'i bekliyor.
 ile hali
 Таблица написана Алексеем.  Bu tablo Aleksiy tarafından çizildi.
 -de hali
 Друзья говорят об Алексее.  Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor.

Rusça'da ismin halleri

Yalın hal - ne ve kim sorusuna aldığımız cevap

[-i hali] - gösterme, ismin eylemin nesnesi olması durumunda

[-in hali] - sahiplik, ilgi

[-e hali] - yönelme, dolaylı nesne

 [ile hali] - ismin eylemin gerçekleşmesinde bir vasıta olması durumunda(ile, tarafından)

[-de hali] - bulunma, “о” (hakkında), “в” (-de, içinde), “на” (-de, üstünde) gibi edatları kullanırken


Bu ders MasterRussian.com'un izniyle düzenlenip kullanılmıştır.

14455
0
0
Yorum Yaz